Фирми

Договор: за сътрудничество с Хюлет-Пакард България ЕООД (HP)
Договорът с Хюлет-Пакард България ЕООД предвижда сътрудничеството да се развива в следните основни направления: 1. Организиране и провеждане на стажове за студенти от ТУ – София; 2. Организиране и провеждане на учебни посещения за студенти от ТУ – София в лаборатории на Хюлет-Пакард в България; 3. Предоставяне на HP оборудване на ТУ – София за учебни цели; 4.Участие н...
Още...
Споразумение: за сътрудничество с Westinghouse Electric Company LLC, САЩ
Споразумението, сключено с фирма Westinghouse Electric Company LLC, разработила технологията AП 1000 (за изграждане и експлоатация на ядрени реактори от най-нов тип), предвижда сътрудничеството да се развива в следните основни направления: 1. Организиране и провеждане на съвместни отворени семинари по технологията AП 1000; 2. Обмен на опит в областта на ядрената енергетика; 3. Разработван...
Още...