faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Публична администрация

Факултет: Стопански факултет

Специалност: Публична администрация

Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

 • Дипломирани бакалаври или магистри по специалност  „Публична администрация“ и по други специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ , 3.3 „Политически науки“ и 3.4 „Социални дейности“ ;
 • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

(с изключение на специалности от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“, 3.3 „Политически науки” и 3.4. „Социални дейности”), се провежда задочно платено изравнително обучение в продължение на два семестъра за една година, след завършването на което могат да кандидатстват за обучение за магистри. 

Описание:

 • Прием на документи за редовно магистърско обучение – 17.07.2017 г. – 10.10.2017 г.
 • Класиране до  11.10.2017 г.
 • Записване на новоприети студенти до 13.10.2017 г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

 • Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 16.10.2017г.– 03.02.2018г
  (вторник и четвъртък от 17,30 ч. до 20,45 ч. и в събота)
Продължителността на обучението е 1,5 години (включително разработване на дипломна работа в трети семестър). 
Завършилите курса получават диплома за магистър по публична администрация.

Необходими документи:

 • Диплома за завършено висше образование ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“  със среден успех не по-малък от „Добър“ ;
 • Молба по образец;
 • Такса за кандидатстване – 30 лв.

Краен срок: 2017-11-12

Допълнителна информация:

02/ 965 37 04 , ТУ София, бл.3, ет.2, ст. 3235 – Деканат, www.tu-sf.org