faculties_present_img

Стопански факултет

Marketing-Strategy-1024x1024_.jpg

Стопански факултет е един от най-големите и бързо развиващи се факултети на Технически университет – София. Създаден е през 1991 година с цел да отговори на растящия интерес към обучение, съчетаващо икономически и мениджърски дисциплини със засилена подготовка в областта на индустриалните и информационните технологии.

Обучението в Стопански факултет се основава на дългогодишните традиции и новите възможности на Технически университет – София. То се осъществява по учебни планове и програми, разработени със съдействието на водещи европейски университети и съобразени със съвремените тенденции в областта на икономиката и управлението, инженерните и информационните технологии.

Факултетът разполага с висококвалифициран преподавателски състав, многократно специализирал в световни университети. Той успешно съчетава преподаването с научно-изследователската дейност.

Стопански факултет извършва и активна научно-изследователска дейност. Той издава научното списание “Индустриален мениджмънт” и организира и провежда ежегодна Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг”. Поддържа активни международни контакти с университети от Европа и други континенти.

Стопански факултет е активен член на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията  и на Научно-техническите съюзи.

В състава на Стопански факултет са включени две катедри:

  • Инономика, индустриален инженеринг и мениджмънт;
  • Правни и хуманитарни науки.

В Стопански факултет се предлага бакалавърско обучение по специалностите:

  • Индустриален мениджмънт;
  • Мениджмънт и бизнес информационни системи:
  • Стопанско управление;

Стопански факултет предлага и магистърско обучение по специалностите:

  • Индустриален мениджмънт;
  • Стопанско управление;
  • Мениджмънт в електроенергетиката.
  • Управление на проекти

Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка “много добра”.

Стопански факултет предлага и обучение на докторанти по специалностите ”Икономика и управление” и ”Организация и управление на производството” от професионално направление ”Администрация и управление” и по специалност ”Организация и управление на производството” от професионално направление "Общо инженерство" . Специалностите са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с най-високата оценка “много добра”.

Възпитаниците на Стопански факултет са над 15 000. Те имат успешна реализация в различни области на стопанския и обществения живот.  Голям брой от завършилите заемат ръководни позиции в малки и големи фирми, държавни институции и неправителствени организации.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 2 Кабинет: 3235 

Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

Уеб страница:

http://www.tu-sf.org