faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Ядрена енергетика

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Ядрена енергетика

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Редовно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема
студенти завършили ОКС „БАКАЛАВЪР” по специалност
„Топло и ядрена енергетика”
 

Описание:

Срок за обучение: 1,5 години

Необходими документи:

1. Молба - образец
2. Квитанция за платена такса за разглеждане на молбата
3. Оригинал и копие на диплома за средно образование
 

Краен срок: 2017-10-16

Допълнителна информация:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 11.09. - 06.10.2017 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 10.10.2017 г.
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 16.10.2017 г.
Документи се приемат в катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика”
каб. 2348, тел: 02/965 23 59, инж. Анелия Божилова

Допълнителна информация на http://dtnpe.tu-sofia.bg
и на тел.: 02/965 23 59 и 02/965 22 95