Лаборатории

"Отоплителна техника “

17_.jpg "Отоплителна техника“е създадена от доц.д-р Мерима Златева и гл.ас. Камен Стоков...

Още...

„Хладилна техника и технологии “

18_.jpg „Хладилна техника и технологии“е изградена през 2008 година под ръководството на...

Още...

"Охлаждане и замразяване"

19_.jpg    Към катедра "Топлинна и хладилна техника" е обособена научно-изследователска ...

Още...

„Изследване на топлофизични свойства на материали “

20_.jpg Лаборатория „Изследване на топлофизични свойства на материали“е създадена през 2...

Още...

„Хидрозадвижване и обемни машини”

21_.jpg В лабораторията се изследват и изпитват хидравлични и пневматични машини с обеме...

Още...

„Пневматика ”

23_.jpg В лабораторията се изследват и изпитват пневматични машини с обемен принцип на д...

Още...

„Хидравлични и пневматични машини и съоръжения”

24_.jpg В лабораторията се изпитват и изследват турбопомпи и вентилатори, специални помп...

Още...

Лаборатория експериментална механика на флуидите

25_.jpg Основните направления на научноизследователската дейност по Механика на флуидите...

Още...

„Газоснабдяване и газова горивна техника”

1_.jpg В резултат на модернизацията лабораторията разполага с: -Изградена газова инста...

Още...

Електронизация и автоматизация на железопътния транспорт

tnikolov_DSC6991_.jpg Отрасловата научно-изследователска лаборатория по електронизация и автоматизация...

Още...