faculties_present_img

Специалност "Хранителни технологии в бита и туризма"

За специалността

Хранителни технологии в бита и туризма

 Хранителните технологии са отрасъл, който непрекъснато се разширява, развива и обновява. Производството на храни в съвременните условия е една от индустриите, които осигуряват високо ниво на заетост и има нужда от добре подготвени специалисти.

Защо да избера тази специалност?

Хранителни технологии в бита и туризма

 Специалността „Хранителни технологии в бита и туризма“, подготвя специалисти, които успешно да се реализират като организатори или ръководители на малки фирми в системата на хранителната промишленост и туристическата индустрия; консултанти в областта на производството на храни и кулинарни изделия, с оглед на повишаване на тяхното хранително и екологично качество; консултанти в областта на здравословното и диетичното хранене.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатства се с:

Тест по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по физика,

и/или Държавен зрелостен изпит по български език и литература.

и/или Държавен зрелостен изпит по география.

и/или Държавен зрелостен изпит по химия.

Какво ще уча?

СПЕЦИАЛНОСТ „ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В БИТА И ТУРИЗМА

I семестър

 1. Висша математика – лекции – проф.дмн. Гани Стамов
 2. Физика – лекции – гл.ас. д-р Петър Хаджидобрев
 3. Информатика - лекции – проф.дмн. Гани Стамов
 4. Техническо документиране- лекции – доц. д-р Нели Рац
 5. Обща и неорганична химия – лекции – доц. д-р Сашко Ламбов
 6. Психология – лекции – доц. д-р Марина Николова
 7. Чужд език – ст.преп. д-р Снежана Консулова; ст.преп. д-р Наталия Димитрова, ст.преп. Николай Янков
 8. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов

 

 

II семестър

 1. Приложна математика - проф.дмн. Гани Стамов
 2. Машинни елементи – проф. д-р Андреас Хараламбус
 3. Техническа механика - гл.ас. д-р Петър Хаджидобрев
 4. Аналитична химия – гл. ас. д-р Виолета Славова
 5. Органична химия - доц. д-р Сашко Ламбов
 6. Чужд език - ст.преп. д-р Снежана Консулова; ст.преп. д-р Наталия Димитрова, ст.преп. Николай Янков
 7. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 8. Педагогика – доц. д-р Маргарита Тенева

 

III семестър

 

 1. Физикохимия и колоидна химия – гл. ас. д-р Виолета Славова
 2. Топлотехника – доц. д-р Койчо Атанасов
 3. Процеси и апарати в хранителните технологии I – проф.д-р Кънчо Коларов
 4. Технология на зърносъхранението и зърнопреработването – гл. ас. д-р Божидар Бозаджиев
 5. Приложна електротехника – доц. д-р Живко Даскалов
 6. Учебна практика - зърносъхранение и зърнопреработване – гл. ас. Елисавета Недялкова
 7. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 8. Методика - ст.преп. д-р Снежана Консулова
 9. АВИТО – инж. Константин Райков

 

IV семестър

 1. Автоматизация на производството на храни за бита и туризма – доц.д-р Невен Кръстев
 2. Процеси и апарати в хранителните технологии II – проф.д-р Кънчо Коларов
 3. Технология на хляба и хлебните изделия за бита и туризма – проф.д-р Марианна Баева
 4. Биохимия - гл. ас. д-р Виолета Славова
 5. Технология на сладкарските изделия за бита и туризма – проф.д-р Марианна Баева
 6. Учебна практика – хлебопроизводство и сладкарство – гл. ас. Елисавета Недялкова
 7. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 8. Хоспитиране – гл. ас. Веселина Чобанова
 9. Избираема педагогическа дисциплина – списък Iгл. ас. Пенка Драганова

 

V семестър

 1. Техническа безопастност. Екология. Трудово законодателство – проф. д-р Неделчо Неделчев
 2. Микробиология – доц. д-р Стефан Рибарски
 3. Технология на месодобива, птиците и рибата – проф.дтн. Димитър Кьосев
 4. Технология на млякото и млечните консерви за бита и туризма - проф.д-р Марианна Баева
 5. Основи на храненето - проф.д-р Марианна Баева
 6. Технология на кулинарната продукция в туристическите обекти за хранене - проф.д-р Марианна Баева
 7. Учебна практика – месодобив, млекопреработване и кулинарна технология – гл. ас. Елисавета Недялкова
 8. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 9. Текуща педагогическа практика – гл. ас. Веселина Чобанова
 10. Избираема педагогическа дисциплина – списък IIгл. ас. Пенка Драганова

 

VI семестър

 1. Технология на месни, рибни и птичи продукти за бита и туризма - проф.дтн. Димитър Кьосев
 2. Технология на млечните продукти за бита и туризма - проф.д-р Марианна Баева
 3. Сензорен анализ на храни за бита и туризма - проф.д-р Марианна Баева
 4. Учебна практика – месни, рибни, птичи и млечни продукти – гл. ас. Елисавета Недялкова
 5. Икономика в хранително – вкусовата промишленост и туризма – доц. д-р Йордан Чобанов
 6. Преддипломна педагогическа практика - гл. ас. Веселина Чобанова

 

Възможности за студентска мобилност

Допълнителни възможности за студентите от Колеж – Сливен:

Да придобият професионална квалификация “учител”;

Да се обучават паралелно по втора специалност;

Да се обучават в рамките на един семестър в TEI - Атина, Гърция и Университета в Марибор, Словения;

Да участват в стажантски програми в страната и в чужбина - САЩ, Великобритания, Испания;

Да провеждат учебни практики във фирмите на Пежо, Фолксваген, Мерцедес, Опел, Тойота, Ситроен;

Да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и образователната и научна степен “Доктор”.

Да спортуват - туризъм, волейбол, баскетбол, тенис на маса, футбол и др.

Моята реализация

Завършилите студенти се реализират като:

·         Мениджъри, специалисти и организатори на малки фирми в системата на туристическата индустрия;

·         Специалисти по месо, мляко и млечни продукт;, хляб и хлебни изделия  в хранителната промишленост; 

·         Експерти по идентификация, категоризация и оценка на хранителните продукти в  хранителната верига;

·         Консултанти по научно-практическа, методична и контролна дейност в областта на производството на храни и кулинарни изделия;

·         Учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини в областта на хранителната промишленост и туризма.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Професионален бакалавър
Професионална квалификация:

професионален бакалавър по ХТБТ


Професионално направление:

5.12. Хранителни технологии

Форма на обучение:

Редовно - 3 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-Sliven-HTBT-prof-bak.pdf
Студентска канцелария:
Директорска канцелария:

маг. инж. Марияна Ганева
Email: sr@tu-sofia.bg
Кабинет: 11

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
Email: charalambus@tu-sofia.bg
Кабинет: 11
Тел.:044-667710