faculties_present_img

Специалност "Мениджмънт на алтернативния туризъм"

За специалността

Мениджмънт на алтернативния туризъм

Туризмът е силно динамичен, непрекъснато се разширява и е един развиващ се съвременен феномен. Той преживява забележителен растеж през последните години.Секторът на туризма в днешно време е една от индустриите, които генерират най-високите нива на заетост. Освен това, броят на туристите пристигащи в страната ни, както и приходите от местния и международния туризъм постоянно нарастват.

Туризмът се нуждае от управление. Дейностите в областта на стратегическото планиране, проучване на пазара,електронна търговия, управление на проекти и други специфични функции за управление стават все по-значими. Всички тези дейности изискват международен и междукултурен подход.

Програмата професионален бакалавър „Мениджмънт на алтернативния туризъм“ подготвя специалисти за успешна кариера в този оживен и динамичен сектор (различните институции от публичния сектор и организациите с нестопанска цел, които регулират и насърчават туристическата индустрия, както и частни туристически компании).

Защо да избера тази специалност?

Програмата професионален бакалавър „Мениджмънт на алтернативния туризъм“ подготвя специалисти за успешна кариера в този оживен и динамичен сектор (различните институции от публичния сектор и организациите с нестопанска цел, които регулират и насърчават туристическата индустрия, както и частни туристически компании).

За получаване на съответните знания и умения за управление на туризма Колежът осигурява:

 • отлична материална база на европейско ниво;
 • практики в реномирани туристически фирми;
 • стипендии за отличниците;
 • висококвалифицирани преподаватели, които с желание ще ви научат на всичко, което трябва да знае и умее да прави един съвременен мениджър в областта на туризма. Те са специалисти работили в туристическата индустрия, с голям опит и връзки;
 • богата и добре систематизирана университетска библиотека;
 • информационна система за вас - студентите, чрез която през интернет получавате всякаква информация в областта на обучението;
 • възможност за съставяне на гъвкав учебен график (много студенти работят и затова осигуряваме възможност за обучение в събота и неделя или след работно време);
 • общежитие и стол в непосредствена близост до университета;
 • получаване на диплома за професионален бакалавър и свидетелство за професионална квалификация „учител“;

продължаване на образованието в степен бакалавър и магистър.

Какви са изискванията за прием?

Кандидатства се с:

Тест по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по математика,

и/или Държавен зрелостен изпит по физика,

и/или Държавен зрелостен изпит по български език и литература.

и/или Държавен зрелостен изпит по география.

и/или Държавен зрелостен изпит по химия.

Какво ще уча?

СПЕЦИАЛНОСТ „ МЕНИДЖМЪНТ НА АЛТЕРНАТИВНИЯ ТУРИЗЪМ

 

I семестър

 1. Микроикономика – лекции – доц. д-р. БратойКопринаров
 2. Основи на правото– лекции – д-р Стоян Ставру
 3. Съвременни информационни системи- лекции – проф.дмн. Гани Стамов
 4. Въведение в туризма- лекции – доц. д-р БратойКопринаров
 5. Химия I– лекции – доц. д-р Сашко Ламбов
 6. Психология – лекции – доц. д-р Марина Николова
 7. Чужд езикI – ст.преп. д-р Снежана Консулова, ст.преп. Николай Янков
 8. Чужд езикII – ст.преп. д-р Снежана Консулова, ст.преп. Николай Янков
 9. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов

 

 

II семестър

 1. Мениджмънт в туризма –доц. д-р Йордан Чобанов
 2. Туристически ресурси – доц. д-р. БратойКопринаров
 3. Статистика- проф.дмн. Гани Стамов
 4. Финанси на туристическите предприятия - доц. д-р Йордан Чобанов
 5. Химия II– гл. ас. д-р Виолета Славова
 6. Чужд езикI – ст.преп. д-р Снежана Консулова, ст.преп. Николай Янков
 7. Чужд езикII – ст.преп. д-р Снежана Консулова, ст.преп. Николай Янков
 8. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 9. Педагогика – доц. д-р Маргарита Тенева

 

III семестър

 

 1. Основи на алтернативния  – проф.д-р Иван Величков
 2. Икономика и организация на хотел и ресторант – проф.д-р Иван Величков
 3. Задължително избираема дисциплина от списък I – проф.дтн Николай Петров
 4. Основи на кулинарната технология – проф. д-р Марианна Баева
 5. Чужд езикI – ст.преп. д-р Снежана Консулова, ст.преп. Николай Янков
 6. Чужд езикII – ст.преп. д-р Снежана Консулова, ст.преп. Николай Янков
 7. Учебна практика1 – гл. ас. Елисавета Недялкова
 8. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 9. Методика - ст.преп. д-р Снежана Консулова
 10. АВИТО – инж. Константин Райков

 

IV семестър

 1. Управление на човешките ресурси – доц.д-р Йордан Чобанов
 2. Хотелиерство и ресторантьорство – – проф.д-р Иван Величков
 3. Туроператорска, агентска и транспортна дейност - доц. д-р. БратойКопринаров
 4. Технология на продуктите за заведенията за хранене - проф. д-р Марианна Баева
 5. Задължително избираема дисциплина от списък 2 – проф.дтн Николай Петров
 6. Учебна практика2 – гл. ас. Елисавета Недялкова
 7. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 8. Хоспитиране – гл. ас. Веселина Чобанова
 9. Свободно избираема дисциплина – списък 3- ст.преп. Стефан Гиргинов

 

 

V семестър

 1. Маркетинг и реклама в туризма – доц.д-р Йордан Чобанов
 2. Иновации в туризма – доц. д-р БратойКопринаров
 3. Цени и ценова политика - доц. д-р БратойКопринаров
 4. Безопасност на храните и хранително законодателство - проф. д-р Марианна Баева
 5. Задължително избираема дисциплина от списък 4 – проф.дтн Николай Петров
 6. Задължително избираема дисциплина от списък 5 –доц. д-р БратойКопринаров
 7. Учебна практика3 – гл. ас. Елисавета Недялкова
 8. Физическа култура – ст.преп. Стефан Гиргинов
 9. Текуща педагогическа практика – гл. ас. Веселина Чобанова
 10. Свободно избираема дисциплина – списък 6– гл. ас. Пенка Драганова

 

VI семестър

 1. Мениджмънт на алтернативния туризъм–доц. д-р Йордан Чобанов
 2. Счетоводство на туристическото предприятие - доц. д-р Йордан Чобанов
 3. Екология и устойчиво развитие - проф.д-р Марианна Баева
 4. Национални особености в храненето - проф.д-р Марианна Баева
 5. Учебна практика 4 – гл. ас. Елисавета Недялкова
 6. Преддипломна педагогическа практика - гл. ас. Веселина Чобанова
Възможности за студентска мобилност

Допълнителни възможности за студентите от Колеж – Сливен:

Да придобият професионална квалификация “учител”;

Да се обучават паралелно по втора специалност;

Да се обучават в рамките на един семестър в TEI - Атина, Гърция и Университета в Марибор, Словения;

Да участват в стажантски програми в страната и в чужбина - САЩ, Великобритания, Испания;

Да провеждат учебни практики във фирмите на Пежо, Фолксваген, Мерцедес, Опел, Тойота, Ситроен;

Да продължат обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър” и образователната и научна степен “Доктор”.

Да спортуват - туризъм, волейбол, баскетбол, тенис на маса, футбол и др.

Моята реализация

Завършилите студенти се реализират като:

 • Мениджъри в туроператорска, туристическа,  хотелиерска, ресторантьорска и други  дейности;
 • Управители на: курортни комплекси, търговски обекти, хотели, къмпинги, къщи за гости и заведения за обществено обслужване;
 • Специалисти по маркетинг, иновации, счетоводство, инвестиции, финанси в отрасъл туризъм.
 • Специалисти в отрасъл туризъм - ексурзоводна, информационно-консултантската  и други дейности;
 • Експерти в областта на туризма в държавната и общинската администрация;Учители в професионалните гимназии по учебни дисциплини, свързани с  мениджмънта и туризма.
Код по ЕСТНК:
ОКС: Професионален бакалавър
Професионална квалификация:

професионален бакалавър по МАТ


Професионално направление:

3.7. Администрация и управление

Форма на обучение:

Редовно - 3 годиниОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: Ucheben_plan_ MAT.pdf
Студентска канцелария:
Директорска канцелария:

маг. инж. Марияна Ганева
Email: sr@tu-sofia.bg
Кабинет: 11

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус
Email: charalambus@tu-sofia.bg
Кабинет: 11
Тел.:044-667710