Специалност "Силови електронни системи"

За специалността

Няма текст.

Защо да избера тази специалност?

Няма текст.

Какви са изискванията за прием?

Няма текст.

Какво ще уча?

Няма текст.

Възможности за студентска мобилност

Няма текст.

Моята реализация

Няма текст.

Код по ЕСТНК: PES
ОКС: Магистър
Професионална квалификация:

Магистър- инженер


Професионално направление:

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Форма на обучение:

Редовно - 1,5 годинаОбучението се провежда на: Български;
Учебен план: UPlan-FETT-SES-mag.pdf
Студентска канцелария:

маг. инж. Красимира Герасимова
Email: fett-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:3063

маг. Анелия Христова
Email: f-hristova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1331
Тел.:02 965-3063

Деканска канцелария:

маг. ик. Адриана Николова
Email: Adriana.Nikolova@ecad.tu-sofia.bg
Кабинет: 1332-А
Тел.:02 965-2220