faculties_present_img

Договор: за сътрудничество с Хюлет-Пакард България ЕООД (HP)

Договорът с Хюлет-Пакард България ЕООД предвижда сътрудничеството да се развива в следните основни направления:

1. Организиране и провеждане на стажове за студенти от ТУ – София;

2. Организиране и провеждане на учебни посещения за студенти от ТУ – София в лаборатории на Хюлет-Пакард в България;

3. Предоставяне на HP оборудване на ТУ – София за учебни цели;

4.Участие на експерти от HP в лекции и семинари в ТУ – София;

5. Предоставяне на възможности за преподаватели на ТУ – София за преминаване на обучение по технологиите на HP и за сертификация от HP;

6. Участие в съвместни проекти

Уеб страница: http://www8.hp.com/bg/bg/home.html