faculties_present_img

Споразумение: за сътрудничество с Westinghouse Electric Company LLC, САЩ

Споразумението, сключено с фирма Westinghouse Electric Company LLC, разработила технологията AП 1000 (за изграждане и експлоатация на ядрени реактори от най-нов тип), предвижда сътрудничеството да се развива в следните основни направления:

1. Организиране и провеждане на съвместни отворени семинари по технологията AП 1000;

2. Обмен на опит в областта на ядрената енергетика;

3. Разработване на учебни планове и програми, фокусирани върху технологията AП 1000 и върху I&C системи (Instrumentation and Control), използвани в технологията AП 1000;

4. Участие на ТУ – София в експертни консултации, свързани с нови потенциални проекти в Р България;

5. Студентски стипендии.

Уеб страница: http://www.westinghousenuclear.com