Университети

Договор: с Карагандинский государственный индустриальный университет – Темиртау, Казахстан
Договорът е насочен към задълбочаване и разширяване на интеграцията в науката и образованието с цел провеждане на съвместни научни изследвания по приоритетни за Р. България и Р. Казахстан направления, практическа реализация на научно-техническите резултати, подготовката и повишаването на квалификацията на научните, научно-преподавателските и инженерно-техническите кадри, организирането на съвместн...
Още...
Договор: Договор за сътрудничество с Ото фон Герике Университет Магдебург – Факултет по информатика
Договор за сътрудничество с Ото фон Герике Университет Магдебург – Факултет по информатика ...
Още...