faculties_present_img

Договор: с Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences на Delft University of Technology, Нидерландия

Договорът има за цел развитие и насърчаване на директните контакти между преподавателите, студентите, администрациите, катедрите и лабораториите на ФЕТТ на ТУ – София и Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Sciences на Delft University of Technology в образователни и научни области от взаимен за двата университета интерес. Предвижда се сътрудничеството да се концентрира в следните основни направления:

1. Съвместно участие в разработването на проекти по европейски изследователски и образователни програми;

2. Сътрудничество при създаване на модерни методи за обучение и изследване в области от взаимен интерес;

3. Взаимни консултации по учебните планове, академичните структури, специалностите, както и обмен на учебници, учебни ръководства за лабораторни и семинарни упражнения, проекти и др.;

4. Обмен на преподаватели студенти и докторанти;

5. Съвместни изследователски и консултантски дейности;

6. Подготовка и участие в национални и международни научни конференции и симпозиуми от взаимен интерес.

Уеб страница: http://www.tudelft.nl