faculties_present_img

Кандидатстване за магистър - Газово инженерство и мениджмънт

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет

Специалност: Газово инженерство и мениджмънт

Професионално направление: 5.4. Енергетика

Обучение: Задочно

За всички, завършили ОКС "бакалавър" и/или "магистър" по специалности от област:

Катедра „Топлоенергетика и ядрена енергетика” приема
студенти завършили ОКС „БАКАЛАВЪР”
от професионални направления
5.4. Енергетика и 5.1. Машинно Инженерство
 

Описание:

Срок за обучение: 1,5 години – задочна форма

Необходими документи:

1. Молба - образец
2. Квитанция за платена такса за разглеждане на молба
3. Оригинал и копие на диплома за средно образование
4. Оригинал и копие на диплома за висше образование
 

Краен срок: 2017-11-06

Допълнителна информация:

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: 11.09.-20.10.2017 г.
РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕТО: 24.10.2017 г.
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 06.11.2017 г.
Документи се приемат в к-ра „ТE и ЯЕ”:
каб. 2348, тел: 02/965 23 59
инж. Анелия Божилова
Допълнителна информация на http://dtnpe.tu-sofia.bg
и на тел.: 02/965 23 59 и 02/965 22 95