faculties_present_img

Специалност "Организация и управление на производството"

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.13. Общо инженерство


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg