faculties_present_img

Управление

Декан

dean_1862.jpg
Име: Младен Велев
Научна степен: проф. д.ик.н
Телефон: 02 965-2994
Кабинет: 3235
E-mail: mvelev@tu-sofia.bg

Заместник-декан по учебна дейност

vicedeanUD_1889.jpg
Име: Татяна Лефтерова
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3733
Кабинет: 3618
E-mail: tlefter@tu-sofia.bg

Заместник-декан по международно сътрудничество и връзки с обществеността

RalitzaDimitrova1_2456.jpg
Име: Ралица Димитрова
Научна степен: доц. д-р д-р
Телефон: 02 965-2990
Кабинет: 4510
E-mail: rvd@tu-sofia.bg

Заместник-декан по научна и приложна дейност

Ani2_2455.jpg
Име: Анка Цветанова
Научна степен: гл. ас. д-р
Телефон: 02 965-3513
Кабинет: 3604
E-mail: a.cwetanova@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 3 Етаж: 2 Кабинет: 3235 

Студентска канцелария:

маг. филолог Ирина Гълева
Email: ira3@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Екатерина Петкова
Email: katia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

маг. инж. Елза Цанева
Email: elza_caneva@tu-sofia.bg
Кабинет: 3233
Тел.:2704

Деканска канцелария:

маг. ик. Диляна Ангелова
Email: dia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

маг. Валя Петрова
Email: valia@tu-sofia.bg
Кабинет: 3235
Тел.:02 965-3704

Уеб страница:

http://www.tu-sf.org