Кандидатстване за ОКС "магистър" - Допълващо обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Стопанско управление
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален  мениджмънт“, „Стопанско управление“ и от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“,  3.8  „Икономика“ и 3.9 „Туризъм“ ;

Прием на документи  за задочно допълващо  (за проф. бакалаври) от 17.07.2017 г. до 10.11.2017 г. Класиране  до 13.11.2017г. Записване на новоприети студенти  до 15.11.2017г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04.

Първи семестър   16.11.2017г.– 02.12...
Още...