Кандидатстване за ОКС "магистър" - Допълващо обучение

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки

само за специалисти с ОКС "професионален бакалавър" от направление

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлeктротехника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (925 лв. за семестър).

Завършилите допълващо обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС „Магистър” в ЕФ.

...
Още...
Факултет: Електротехнически Факултет
Специалност: Eлектроенергетика и електрообзавеждане
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

За завършили ОКС “професионален бакалавър” от професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (925 лв. за семестър)

Завършилите допълващото обучение могат да кандидатстват за обучение в ОКС „Магистър” в ЕФ.

...
Още...