Кандидатстване за ОКС "магистър" - Допълващо обучение

Факултет: Факултет Електронна техника и технологии
Специалност: Електроника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

5. Технически науки

само за специалисти с ОКС "професионален бакалавър" от направление

5.2. Електротехника, електроника и автоматика


Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електрониката, както и с образователните и изследователските програми на водещи европейски университети.

...
Още...
Факултет: Факултет Автоматика
Специалност: Автоматика, информационна и управляваща техника
Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за „професионални бакалаври”, завършили специалности от професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"


Факултет „Автоматика“ (ФА) е водещ център за научни изследвания и обучение в България в областта на автоматичното управление. Научната дейност на академичния състав е призната в цял свят чрез участие в престижни конференции и публикационна дейност в реномирани списания.

Във ФА работят млади преподаватели, които съчетава...
Още...

Факултет: Енергомашиностроителен Факултет
Специалност: Дизайн и технологии за облекло и текстил
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Обучение: Допълващо
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:

за всички, завършили ОКС „професионален бакалавър”
по специалности от професионално направление 5.1. МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО


Обучението се извършва в два семестъра и е платено (Таксите ще бъдат обявени допълнително на сайта на ТУ-София).

...
Още...