Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Транспортна техника и технология
Професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област: Кандидатстване за магистър – „Транспортна техника и технологии“ изравнително обучение
 
Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: „Транспортна техника и технологии“
Професионална направление: 5.5 „Транспорт, корабоплаване и авиация“
Обучение: Изравнително
 
За всички, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления:
5.1 „Машинно инженерство“, 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.4 „Енергетика“, 5.6 „Материали и материалознание“, 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, 5.9 „Металургия“ и 5.13 „Общо инженерство“
Срок на обучение: 1 година
 
За всички, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления:
3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“, 4.5 „Математика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.10 „Химични технологии“, 6.5 „Горско стопанство“

 
Срок на обучение: 1,5 години Форма на обучение: редовна (платено обучение)  ...
Още...
Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: Технология и управление на транспорта
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област: Кандидатстване за магистър – „Технология и управление на транспорта“ изравнително обучение
 
Факултет: Факултет по транспорта
Специалност: „Технология и управление на транспорта“
Професионална направление: 5.13 „Общо инженерство“
Обучение: Изравнително
 
За всички, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления:
5.1 „Машинно инженерство“, 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика“, 5.3 „Комуникационна и компютърна техника“, 5.4 „Енергетика“, 5.6 „Материали и материалознание“, 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, 5.9 „Металургия“
Срок на обучение: 1 година
 
За всички, завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по специалности от професионални направления:
3.7 „Администрация и управление“, 3.8 „Икономика“, 4.1 „Физически науки“, 4.2 „Химически науки“, 4.5 „Математика“, 4.6 „Информатика и компютърни науки“, 5.10 „Химични технологии“, 6.5 „Горско стопанство“

 
Срок на обучение: 1,5 години Форма на обучение: редовна (платено обучение)  ...
Още...