Кандидатстване за ОКС "магистър" - Изравнително обучение

Факултет: Стопански факултет
Специалност: Мениджмънт в електроенергетиката
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности от област на висшето образование 5. „Технически науки“, от професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и  3.8 „Икономика“, успешно завършили изравнително обучение.

Прием на документи за задочно изравнително магистърско обучение от 15.07.2019 г. – 16.12.2019 г. Класиране до 17.12.2019г. Записване на новоприети студенти до 19.12.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за задочно изравнително магистърско обучение е ...
Още...
Факултет: Стопански факултет
Специалност: Управление на проекти
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Обучение: Изравнително
За всички, завършили ОКС /"бакалавър/" и/или /"магистър/" по специалности от област:
  • Дипломирани бакалаври или магистри по специалности  „Индустриален мениджмънт“, „Стопанско управление“ и професионално направление 3.8 „Икономика“ ;
  • Дипломирани бакалаври или магистри по други специалности, успешно   завършили изравнително обучение.

Прием на документи за задочно изравнително магистърско обучение от 15.07.2019 г. – 16.12.2019 г.. Класиране до 17.12.2019г.. Записване на новоприети студенти до 19.12.2019г. вкл.

в кабинет 3233 бл. 3, Стопански факултет, ТУ-София, София 1000, Студентски град, тел. 965 27 04. 

Първи семестър за редовно магистърско обучение е от 01....
Още...