faculties_present_img

Факултет по електроника и автоматика

Plovdiv_.jpg

Факултетът по “Електроника и Автоматика” (ФЕА) е основан през 1986 г.

През изминалите години, в резултат на активността и усилията на преподавателите, служителите, студентите и със съдействието на пловдивската индустрия, във факултета се създаде съвременна материална база, израснаха и се развиха високо квалифицирани преподаватели. Тези условия са добра предпоставка за факултета да осигури съвременно, качествено обучение на своите възпитаници, инженери бакалаври и магистри, в едни от най-бързо развиващите се инженерни специалности.

Към настоящият момент във ФЕА се обучават около 1000 студенти и докторанти. Обучават се и чуждестранни студенти от Турция, Гърция, Ливан, Сирия, Йордания, Македония, Нигерия и др.

ФЕА подържа активни международни контакти с университети във Великобритания, Германия, Франция, Швеция, Чехия, Словакия, Австрия, Гърция, Турция и др. Преподаватели от ФЕА посещават като лектори и изследователи тези университети, а студенти провеждат част от обучението си в рамките на програмата Сократ-Еразъм.

В резултат на активната работа със студентите в учебната и научно-изследователската дейност във Факултета през последните години наши студенти и докторанти получиха редица национални и международни отличия:

Двама студенти от Факултета по Електроника и Автоматика в две поредни години (2008 г. и 2009 г.) са лауреати в конкурса на Шведското посолство “В духа на Алфред Нобел”, по известен като “Мини Нобелови награди”, за област Инженерство и Технологии.
През 2007 година двама докторанти получиха отличието “The best paper” на научните конференции CompSysTech’07 и Автоматика и информатика ’07.
През 2008 студентски доклад от ФЕА получи отличието ”The best paper” на научната конференция CompSysTech’08.

Във факултета по електроника и автоматика са базирани пет катедри и един център:

  • Катедра “Компютърни системи и технологии”;
  • Катедра ”Електротехника”;
  • Катедра ”Системи за управление”;
  • Катедра ”Електроника”;
  • Катедра “Оптоелектронна и лазерна техника”;
  • Център “Физическа култура и спорт”.
Адрес:

Пловдив
Блок: 4 Етаж: 2 Кабинет: 4242 

Студентска канцелария:

Марина Христозова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Зоя Илиева
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4241
Тел.:032/659 562

Миглена Николова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Деканска канцелария:

Валентина Букова
Email: fea@tu-plovdiv.bg
Кабинет: 4242
Тел.:032/659 564

Уеб страница:

http://www.tu-plovdiv.bg/