faculties_present_img

Специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление"

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Радиокомуникации и видеотехнологии

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg