faculties_present_img

Специалност "Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране"

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране

Код по ЕСТНК:
ОНС: Доктор
Професионално направление:

5.3. Комуникационна и компютърна техника


Обучението се провежда на: Български; Английски;

Технически сътрудник:

Катедра Технологии и мениджмънт на комуникационни системи

Отдел "Докторанти":

маг. инж. Мадлен Левкова
Кабинет: 2312
Тел.: 2592
email: madlen@tu-sofia.bg

Уеб страница:

phd.tu-sofia.bg