Сградна автоматизация

9211_.jpg

Лабораторията е снабдена с климатична камера, вентилационна система, студов и топлинен център и локални кондиционери. Към наличните обекти са изградени управляващи системи,  реализирани  на базата на PLC от серията Xenta 200/300/400, контролерен сървър Xenta 500, измерители на енергия и честотни преобразуватели на фирма Schneider Electric. Управляващата част е организирана като четири идентични стенда. Всеки един от тях поддържа следните възможности за комуникация: LON,TCP/IP,ModBus и M-bus.  

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9211 

Контакти:

Имейл: test@abv.bg
Телефон: 000


Ръководител:

проф. д-р инж. Тодор Йонков
Имейл: tsj@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2950
Кабинет: 9402

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg