Дейности

Създадената физическа опитна контролерна система позволява  оценка на качеството на управление и енергийни оценки на управлението на интегрирани сградни обекти. Възможни са експериментални оценки на енергийната ефективност и температурния комфорт  при  различни управляващи стратегии.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9211 

Контакти:

Имейл: test@abv.bg
Телефон: 000


Ръководител:

проф. д-р инж. Тодор Йонков
Имейл: tsj@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2950
Кабинет: 9402

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg