Проекти и партньори

ДТК02/1-2009

Проекта е по ФНИ-МОМН с тема: "Моделно базирани енергоспестяващи робастни контролни стратегии за синтез на интегрирани сградни автоматизирани системи" - Ръководител: проф. д-р инж. Тодор С. Йонков

Дог. 091ни141-08

„Оптимизация на статични енергийни системи”  - Ръководител: проф. д-р инж. Тодор С. Йонков

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 9 Етаж: 2 Кабинет: 9211 

Контакти:

Имейл: test@abv.bg
Телефон: 000


Ръководител:

проф. д-р инж. Тодор Йонков
Имейл: tsj@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2950
Кабинет: 9402

Уеб страница:

http://tu-sofia.bg