faculties_present_img

Специалности

Няма

    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
    Няма въведени специалности
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 13 Етаж: 2 Кабинет: 209 

Студентска канцелария:

Камелия Василева
Email: k.vasileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 214
Тел.:02 9653190

Директорска канцелария:

Емилия Шопова
Email: esho@tu-sofia.bg
Кабинет: 209
Тел.:02 9653575

маг. инж. Иван Нончев
Email: inonchev@tu-sofia.bg
Кабинет: 204
Тел.:02 965-3158