Секция "Западни и Славянски езици"

няма

 

Интернет страница:

 • Ръководител секция

  IvailoPeev_1834.jpg
  Име: Ивайло Пеев
  Научна степен: ст. преп.
  Телефон: 3791
  Кабинет: 4520

Академичен състав

преподавател Ивелина Тодорова
тел.:02 9653164
каб.:215,
ст. преп. Ангелина Радева
тел.:02 9653162
каб.:213,
ст. преп. Анелия Божкова
тел.:02 9653162
каб.:213,
ст. преп. Веселин Вапорджиев
тел.:02 9653178
каб.:220, E-mail: vapordjiev@tu-sofia.bg
ст. преп. Ивайло Пеев
тел.:3791
каб.:4520,
ст. преп. Красимира Манчева-Байкова
тел.:02 9653178
каб.:220, E-mail: krasimira.mancheva@tu-sofia.bg
ст. преп. Мария Антонова
каб.:221,10209,
ст. преп. Милена Михова
тел.:3178
каб.:219, E-mail: mihova@tu-sofia.bg
ст. преп. Мирослава Крисел
каб.:221,
ст. преп. Павлина Златева
каб.:221,
ст. преп. Светлана Даскалова
тел.:02 9653164
каб.:215,
ст. преп. Станка Мурджева-Казакова
тел.:02 9653152;3090
каб.:212,10209, E-mail: murdsheva@tu-sofia.bg
ст. преп. Цвете Генадиева
каб.:221,10209,

Преподаватели по Немски език

ст. преп. Мария Антонова
каб.:221,10209, E-mail:
ст. преп. Веселин Вапорджиев
тел.:02 9653178
каб.:220, E-mail:vapordjiev@tu-sofia.bg
ст. преп. Цвете Генадиева
каб.:221,10209, E-mail:
ст. преп. Павлина Златева
каб.:221, E-mail:
ст. преп. Мирослава Крисел
каб.:221, E-mail:
ст. преп. Красимира Манчева-Байкова
тел.:02 9653178
каб.:220, E-mail: krasimira.mancheva@tu-sofia.bg
ст. преп. Станка Мурджева-Казакова
тел.:02 9653152;3090
каб.:212,10209, E-mail:murdsheva@tu-sofia.bg

Преподаватели по Френски език

ст. преп. Светлана Даскалова
тел.:02 9653164
каб.:215, E-mail:
преподавател Ивелина Тодорова
тел.:02 9653164
каб.:215, E-mail:

Преподаватели по Руски език

ст. преп. Анелия Божкова
тел.:02 9653162
каб.:213, E-mail:
ст. преп. Милена Михова
тел.:3178
каб.:219, E-mail:mihova@tu-sofia.bg
ст. преп. Ангелина Радева
тел.:02 9653162
каб.:213, E-mail:

Преподаватели по Български език

ст. преп. Ивайло Пеев
тел.:3791
каб.:4520, E-mail: