faculties_present_img

Управление

Директор

VeselaFengova_996.jpg
Име: Весела Френгова
Научна степен: ст. преп.
E-mail: v_frengova@tu-sofia.bg

Заместник-директор

SnejanaAnastasova_997.jpg
Име: Снежанка Анастасова
Научна степен: ст. преп.
E-mail: sanastassova@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 13 Етаж: 2 Кабинет: 209 

Студентска канцелария:

Камелия Василева
Email: k.vasileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 214
Тел.:02 9653190

Директорска канцелария:

Емилия Шопова
Email: esho@tu-sofia.bg
Кабинет: 209
Тел.:02 9653575

маг. инж. Иван Нончев
Email: inonchev@tu-sofia.bg
Кабинет: 204
Тел.:02 965-3158