faculties_present_img

Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика

DCHOPL_.jpg

Департаментът по чуждоезиково обучение и приложна лингвистика (ДЧЕОПЛ) е създаден през 1989 г. като наследник на кагедра „Чужди езици”. Първият директор на Департамента е проф. Веселин Вапорджиев .

Департаментът включва секциите:

  • "Английски език"
  • “Западни и Славянски езици”

В ДЧЕОПЛ се преподават чужди езици за студенти на ТУ - София и български език за чуждестранни студенти на университета. В зависимост от спецификата на обучение в отделните факултети на ВУЗ-а преподаването е с различен хорариум, на различно ниво и с различно учебно съдържание, като фокусът е върху чужд език за специфични цели.

Департаментът разполага със съвременно оборудване за преподаване, което позволява прилагането на съвременни методи и техники в обучението по чужд език. Студентите могат да се възползват от езикови лаборатории, мултимедийни зали и компютърни класове.

 

Специализирана библиотека за обучение по английски език – позволява достъп до фонда от разнообразна техническа литература, справочна литература и учебни материали.

В рамките на Центъра за развитие и квалификация ДЧЕОПЛ има своя собствена специалност “Преводач на научно-техническа литература”.

ДЧЕОПЛ на ТУ-София е лицензиран изпитен център за провеждане на сертификатния изпит по немски език TestDaF. Предлагат се и съботно-неделни подготвителни курсове.

Организират се вечерни полуинтензивни платени курсове по западни езици. Департаментът предлага и подготвителни кандидат-студентски курсове по чужд език за кандидатстване в чуждоезиковите факултети на ТУ-София.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 13 Етаж: 2 Кабинет: 209 

Студентска канцелария:

Камелия Василева
Email: k.vasileva@tu-sofia.bg
Кабинет: 214
Тел.:02 9653190

Директорска канцелария:

Емилия Шопова
Email: esho@tu-sofia.bg
Кабинет: 209
Тел.:02 9653575

маг. инж. Иван Нончев
Email: inonchev@tu-sofia.bg
Кабинет: 204
Тел.:02 965-3158