faculties_present_img

Специалности

Факултетът предлага 1 бакалавърска програма по Индустриално инженерство и 4 магистърски програми по Индустриално инженерство, Бизнес информатика, Електронно управление и Управление на ресурси в предприятията.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2441 

Студентска канцелария:

маг. инж. Екатерина Стайкова
Email: estaykova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

маг. инж. Наталия Трапова
Email: natali_trapova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

Деканска канцелария:

маг. инж. Евгения Манолова
Email: e_manolo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2507
Тел.:02 965-2618

маг. инж. Ася Ангелова
Email: asia_angelova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1106
Тел.:02 965-3337

Уеб страница:

http://elfe.tu-sofia.bg