Специалност "Индустриално инженерство (на английски език)"

За специалността

Подготовката на Бакалаври по Индустриално Инженерство в ФАИО се извършва чрез система на висококачествено преподаване, която изравнява методите и стандартите на преподаване на водещи Европейски Университети.

Защо да избера тази специалност?

Учебната програма отразява новостите в инженерното образование в изграждането на открита хармонизирана модулна схема, която помага на студентите да бъдат в крак с най-новите разработки, предмети и нови перспективни области. Студентите ще бъдат информирани за динамичните промени в инженерната наука и практика, както и за работодателските нужди. Учебната програма се основава на опита на изтъкнати европейски университети.

Придобитите знания са лесно приложими и в областта на Управлението и Бизнеса – Икономика, Оперативни Изследвания, Производствен и Оперативен Мениджмънт, Управление на Човешките Ресурси, Финансов Контрол и Производствени Стратегии.

Какви са изискванията за прием?

Български граждани и граждани на страните членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, притежаващи диплома за завършено средно образование, могат да кандидатстват за студенти в Техническия университет – София. 

Кандидатстването се извършва чрез подаване на кандидатстудентски документи и класиране по специалности. В класирането участват само кандидатите, които са издържали успешно конкурсните изпити (тестове) и/или държавните зрелостни изпити (матури) по предметите, предвидени за съответните специалности.

Специфични изисквания за кандидатстване: Световно признати сертификати за Английски или полагане тест по Английски език. Организира се и избирателен едногодишен подготвителен курс по английски език, Математика и Физика.

 

Какво ще уча?

В курса на обучение се изучават:

 Инженерни науки както основните – физика, химия, механика, наука и технология на материалите, електроника, системи за измерване и теория на контрола, така и Промишлена електроника и електрически задвижвания, автомобилно електрическо оборудване и мрежова комуникация в системи за контрол на процесите.

Математика и изчисление – наред с математиката, изчислителната техника, приложната география и инженерните графики се изучават и системи за автоматизирано проектиране, обектно-ориентирано програмиране и структурен анализ на крайните елементи.

Курсове и езици - Български и английски езици. Индустриални практики и обучения, техническа безопастност.

Възможности за студентска мобилност

Всички студенти могат да се включат в програмата за мобилност с цел обучение или практика „Еразъм“ с 16 университата и над 10 фирми от страни, членки на Европейския съюз.

Моята реализация

40% от дипломираните бакалаври по Индустриално инженерство продължават курса си на Обучение по Магистърската програма, а 20%  продължават своето обучение в чужбина – Испански, Шведски, Немски, Американски университети както и в Дания и Великобритания.

Код по ЕСТНК:
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация:

Индустриален Инженер


Професионално направление:

5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:

Редовно - 4 годиниОбучението се провежда на: Английски;

Студентска канцелария:

маг. инж. Екатерина Стайкова
Email: estaykova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

маг. инж. Наталия Трапова
Email: natali_trapova@tu-sofia.bg
Кабинет: 2441
Тел.:02 965-2447

Деканска канцелария:

маг. инж. Евгения Манолова
Email: e_manolo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2507
Тел.:02 965-2618

маг. инж. Ася Ангелова
Email: asia_angelova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1106
Тел.:02 965-3337