faculties_present_img

Управление

Декан

Daniela (2)_1824.jpg
Име: Даниела Гоцева
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-2338
Кабинет: 1204
E-mail: dgoceva@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Научна и приложна дейност, иновативни и образователни проекти и финанси

Dekan_1996.jpg
Име: Огнян Наков
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-3613
Кабинет: 1443
E-mail: nakov@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебна дейност профил "магистри"

Vergy_1815.jpg
Име: Виргиния Димитрова
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3339
Кабинет: 2318
E-mail: vergy@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебна дейност, профил бакалаври и чуждоезиково обучение

snimka_Dani_768.jpg
Име: Даниела Минковска
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: -3317
Кабинет: 2324
E-mail: daniela@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1443-А 

Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

ик. Десислава Спасова
Email: d.spasova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322A
Тел.:02 965-2054

Деканска канцелария:

маг. ик. Ралица Пейчева
Email: rpeycheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А