faculties_present_img

Управление

Декан

Dekan_1996.jpg
Име: Огнян Наков
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-3613
Кабинет: 1443
E-mail: nakov@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебна дейност

Daniela (2)_1824.jpg
Име: Даниела Гоцева
Научна степен: проф. д-р инж.
Телефон: 02 965-2338
Кабинет: 1204
E-mail: dgoceva@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебна дейност профил "магистри"


Име: Антония Ташева
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2224
Кабинет: 1205
E-mail: atasheva@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Научна и приложна дейност

snimka_Dani_768.jpg
Име: Даниела Минковска
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-3317
Кабинет: 2324
E-mail: daniela@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Връзки с обществеността

654321_19325.jpg
Име: Георги Попов
Научна степен: проф. д-р инж.
Факс: 02 965-3525
Кабинет: 1322
E-mail: popovg@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 4 Кабинет: 1443-А 

Студентска канцелария:

маг. фил. Антоанета Ал-Хусари
Email: al-husari@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-A
Тел.:02 965-2054

маг. инж. Даниела Бочева-Янчева
Email: dbocheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-3139

Самира Алиман
Email: samira@tu-sofia.bg
Кабинет: 1327
Тел.:02 965-2054

маг. ик. Вержиния Туджарова
Email: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 1322-А
Тел.:02 965-2054

Деканска канцелария:

маг. инж. Таня Георгиева
Email: fksu-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 1443-А

бак. инж. Елеонора Иванова
Email: el_ivanova@tu-sofia.bg
Кабинет: 1441A
Тел.:02 965-2513