Специалност "Промишлена топлоенергетика"

За специалността

Няма текст.

Защо да избера тази специалност?

Няма текст.

Какви са изискванията за прием?

Няма текст.

Какво ще уча?

Няма текст.

Възможности за студентска мобилност

Няма текст.

Моята реализация

Няма текст.

Код по ЕСТНК: IP
ОКС: Професионален бакалавър
Професионална квалификация:

Енергетик


Професионално направление:

5.4. Енергетика

Форма на обучение:

Редовно - 3 годиниОбучението се провежда на: Български;

Студентска канцелария:

Милена Спасова
Email:
Тел.:02 9652351

Директорска канцелария:

маг. ик. Илза Сапунджиева
Email: ilza@tu-sofia.bg
Кабинет: 2307-Б
Тел.:02 9653643