faculties_present_img

Колеж по енергетика и електроника

TUpic_.gif

Колежът е основан с ПМС № 16 от 27.01.1997 г. – чл. 1, Приложение 1, т.12 като Обединен технически колеж в структурата на Техническия университет - София.
    Със заповед № 1075 от 01.04.2008 г. на Ректора на ТУ-София, в изпълнение на решения на Академичния съвет (протоколи № 9/2007 г. и № 3/2008 г.) е преименуван на Колеж по енергетика и електроника.
    В Колежа по енергетика и електроника се предлага обучение по следните специалности:

  • Промишлена топлоенергетика; 
  • Електроенергетика – производство и разпределение;
  • Приложна електронна и компютърна техника.

    Завършилите успешно тригодишния курс на обучение придобиват висше образование с образователно-квалификационната степен “Профе­сионален бакалавър”.

    Всички настоящи и бивши студенти могат да се регистрират  в центъра „Кариера и възпитаници (алумни)“  на адрес http://alumni.tu-sofia.bg.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 3 Кабинет: 2307-Б 

Студентска канцелария:

Милена Спасова
Email:
Тел.:02 9652351

Директорска канцелария:

маг. ик. Илза Сапунджиева
Email: ilza@tu-sofia.bg
Кабинет: 2307-Б
Тел.:02 9653643