ЦЕНТЪРЪТ ЗА ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗИ (ЦЕА)

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

проф. д-р инж. Никола Калоянов
Имейл: ngk@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 2337