faculties_present_img

Специалности

Факултетът извършва френско елитно инженерно обучение в следните 4 магистърски програми:

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 6 Кабинет: 12111 

Студентска канцелария:

ас. маг. инж. Гергана Вачева
Email: gergana_vacheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 12609
Тел.:02 965-2178

Деканска канцелария:

маг. филолог Магдалена Станкова
Email: foe-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12611
Тел.:02 965-2199

Уеб страница:

http://ff.tu-sofia.bg