faculties_present_img

Управление

Декан

K_Anguelov_2009.gif
Име: Кирил Ангелов
Научна степен: Проф. д.ик.н инж.
Телефон: 02 965-2375
Кабинет: 12619
E-mail: ang@tu-sofia.bg

Заместник-декан по Учебна дейност

D.Ditchev_19331.jpg
Име: Димитър Дичев
Научна степен: доц. д-р инж.
E-mail: ditchev@tu-sofia.bg

Заместник-декан по НИД и МС

ludmil_300.jpg
Лична страница
Име: Людмил Стоянов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2465
Кабинет: 12320
E-mail: ludiss@tu-sofia.bg

Заместник-декан по връзки с обществеността и комуникации

1146_19029.jpg
Име: Георги Попов
Научна степен: проф. д-р инж.
Кабинет: 1322
E-mail: popovg@tu-sofia.bg

Заместник-декан по техническа осигуреност и развитие

Zarkov_19363.jpg
Име: Захари Зарков
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2461
Кабинет: 12316
E-mail: zzza@tu-sofia.bg

Заместник-декан по взаимоотношения с предприятия и студенти по ПМС № 103/1993

Hinov_19364.png
Име: Николай Хинов
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2569, 2204
Кабинет: 1400-A
E-mail: hinov@tu-sofia.bg

Заместник-декан по алумни студенти и кандидатстудентска кампания

H_Kanchev_19365.png
Име: Християн Кънчев
Научна степен: доц. д-р инж.
Телефон: 02 965-2642
Кабинет: 1401
E-mail: hkanchev@tu-sofia.bg

Директор на училище за докторанти

I.Marinova_2286.jpg
Име: Илиана Маринова
Научна степен: проф. дтн инж.
Телефон: 02 965-3639, 3873
Кабинет: 12226; 12205
E-mail: iliana@tu-sofia.bg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 6 Кабинет: 12111 

Студентска канцелария:

ас. маг. инж. Гергана Вачева
Email: gergana_vacheva@tu-sofia.bg
Кабинет: 12609
Тел.:02 965-2178

Деканска канцелария:

маг. филолог Магдалена Станкова
Email: foe-k@tu-sofia.bg
Кабинет: 12611
Тел.:02 965-2199

Уеб страница:

http://ff.tu-sofia.bg