НПЛ „БЕЛА” (Безконтактни апарати)

nopic_.jpg

НПЛ  “БЕЛА” е образувана с решение на АС от 1996г. чрез сливане на  ПНИЛ “Безконтактни апарати” и Малка Мощност ”Бела” (Без­кон­тактни апарати и комплектни електротехнологични устройства).

Лабораторията  извършва приложна  изследователска  и внедри­телска дейност на договорна основа за проектиране и прототипиране на нови изделия за промишленоста, както и за създаване на уникални съоръжения за  редица изследователски  организации и проекти.

В лабораторията се изследват, проектират и внедряват  специални електронни преобразователи с промишлена и висока честота.

Такива преобразователи са разработени и внедрени при: обекти за захранване на телекомуникационни съоръ­жения; производството, изпитванията  и експлоатацията на акумулаторни батерии;     електро­тех­но­логични процеси за плазмени обработки; за въз­буждане и управление на електрически машини;  магнитизатори за съоръжения с редкоземни магнити;  специални трансформатори, дросели и магнитни ключове за висока честота с използване на аморфни и нанокристални магнитни сплави.

Базата и опита на сътрудниците на лабораторията се използва за подпомагане на практическото обучение на студентите от електротехническия факултет. Сътрудници на лабораторията са защитили  девет  дисертации и други три са със право на защита.

Заради интердисциплинния характер на преобладаващите проекти, по които работи лабораторията, тя си сътрудничи с екипи от другите факултети на университета.

р-л проф. д.т.н. Минчо Минчев 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р инж. Мина Даскалова
Телефон: 2916
Кабинет: 3608