faculties_present_img

НИЛ "Електронни системи за визуална информация"

lab1262_1_.jpg

Членовете на лабораторията работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, обработка на изображения и звук, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи, аудио и видео системи с приложение в роботиката.

Visual Information Systems Lab_.jpg
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 1 Етаж: 2 Кабинет: 1262 

Контакти:

Имейл: amanolova@tu-sofia.bg
Телефон: +359 2 965 2274


Ръководител:

доц. д-р инж. Агата Манолова
Имейл: amanolova@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2274
Кабинет: 1262