Дейности

Научно-производствената лаборатория по Полупроводникова схемотехника към катедра "Електронна техника" на Технически университет има дълъг опит в проектирането и производството на електронни уреди с различно приложение в промишлеността и енергетиката:

- системи за следене, визуализация и архивиране на измерените стойности на различни електрически величини - напрежение, ток, честота, мощност, нелинейни изкривявания и др.

- системи за следене, визуализация и регулиране на температура

- системи за точно време

- преобразуватели за напрежение с аналогов или цифров изход

- преобразуватели за ток с аналогов или цифров изход

- преобразуватели за мощност с аналогов или цифров изход

- електромери за активна и реактивна енергия

- регулатор за фактора на мощността /cos (j)/

- еднофазни и трифазни товарни устройства за тестване на преобразуватели, електромери, релейна автоматика и др.  

НПЛ по Полупроводникова схемотехника е изпълнила успешно проекти за ABB AG – Power Systems Division – Germany, Електроенергиен ситемен оператор ЕАД, „Ел-Тест ЕООД”, „ЕЛ КОНТРОЛ” ЕООД и др

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

доц. д-р Петър Якимов
Имейл: pij@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет: 1354,1359

Copyright © 2020 ТУ-София - ЦИР