faculties_present_img

Електронни системи за визуална информация

lab1262_1_.jpg

Членовете на лабораторията работят активно в следните области на научноизследователски интерес: цифрова обработка на едномерни и многомерни сигнали, обработка на изображения и звук, компресия на изображения и звук, анализ и разпознаване на изображения, мултимедийни системи, мултимодални биометрични системи, аудио и видео системи с приложение в роботиката.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Контакти:

Имейл: olb@tu-sofia.bg
Телефон: +359 2 965 3271


Ръководител:

проф. д-р инж. Огнян Бумбаров
Имейл: olb@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3271
Кабинет: 1227