faculties_present_img

„Системи за поддържане на микроклимат в сгради ”

15_.jpg

Лаборатория „Системи за поддържане на микроклимат в сгради”на катедра „Топлинна и хладилна техника” е изградена под ръководството на доц. д-р инж. Ивайло Банов, с помощта на водещи в областта на топлотехниката фирми – „ТАНГРА-АВ”, „РУВЕКС”, „GRUNDFOS”, „OVENTROP”, „LG Electronics”, „ДАМВЕНТ”, „TROX”, „IMI International”, „TA” и др. На реално действащите инсталации и стендове се провеждат упражнения по дисциплини, изучавани в специалността „Топлотехника” от бакалавърска и магистърска степен на обучение. Лабораторията се използва при разработването на дипломни работи, докторски дисертации и за извършване на научноизследователска работа.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител: