faculties_present_img

ЛАБОРАТОРИЯ ПО НЕКОНВЕНЦИОНАЛЕН ТЕКСТИЛ

14_.jpg

Лабораторията по „Неконвенционален текстил“ е оборудвана със стенд за получаване на нетъкани текстилни материали по хидродинамичен метод и електроовлакнителна камера за получаване на материали с участие на нановлакна.

Лабораторията разполага също така и с различни уреди и апарати, използвани при подготовката и изследването на получаваните материали с приложение за: филтри, геотекстил, медицински облекла и маски, специализирани защитни облекла, пълнежи в матраци, в автомобило-строенето, хигиенни продукти за еднократна употреба, спомагателни материали в конфекцията и др.

Провеждат се изследвания върху основните методи за получаване на нетъкан текстил, чрез иглонабиване, хидродинамичен метод, термосвързване, получаване директно от стопилка на полимер – методите Спънбонд и Мелтблоун, електрофлокиране и др.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев
Имейл: mpanchev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3880
Кабинет: 3301-А