faculties_present_img

ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОЛОРИСТИКА И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ

13_.jpg

Лабораторията по „Колористика и облагородяване” дава на студентите нужните познания за предварителната подготовка, багренето, печатането и специалната обработка на текстилните материали. Лабораторията е оборудвана с микроскоп с дигитална камера и софтуер за обработка на изображения, на който могат да се наблюдават и анализират текстилни мостри; уред за заключителна обработка на текстилни материали, машина за ситопечат и принтер за директен печат.
В лабораторията са изложени мостри на продукти след различни облагородителни процеси, които
подпомагат възприемането и оценката както на визуалния ефект от обработката, така и на придадените
нови свойства на текстилните изделия.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Михаил Панчев
Имейл: mpanchev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3880
Кабинет: 3301-А