ЛАБОРАТОРИЯ ПО ТРИКОТАЖ

11_.jpg

В лабораторията се провеждат лабораторни упражнения по дисциплините „Плетачество”, „Компютърно проектиране плетени изделия”, „Дизайн на тъкани и плетива”, „Механизми в текстилните машини” и
„Проектиране на технологични линии в трикотажното производство”.
Лабораторията е оборудвана с трикотажни и бродировачни машини от основните видове, използвани в трикотажната промишленост, както и със съвременен софтуер за проектиране на плетени изделия.
Студентите получават практически познания, свързани с технологията на трикотажното производ-
ство, машините и софтуера, използван при тях.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Ръководител:

гл. ас. д-р инж. Даниела Софронова
Имейл: dcholeva@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3921
Кабинет: 4247