Лаборатория по компютърно зрение

ip_.JPG

Създадена през 2007 г. От 2011 разполага със специализирана лаборатория.

no-image.png
Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок:  Етаж:  Кабинет:  

Уеб страница:

http://www.tu-plovdiv.bg