faculties_present_img

НПЛ "Системи за идентификация, удостоверяване и упълномощаване" (НПЛ СИУУ)

51UW1849rJL._SL1200__.jpg

Научно-приложната лаборатория „ Системи за идентификация, удостоверяване и упълномощаване“ /НПЛ СИУУ/ е създадена с решение на Академичния съвет на Технически университет - София от 6 юли 2016 година, като стартира своята дейност с подкрепата на американската компания VASCO Data Security /VASCO/ и българските й партньори.

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 4 Кабинет: 2448 

Контакти:

Имейл: aelenkov@tu-sofia.bg
Телефон: (+359) 895587031


Ръководител:

доц. д-р инж. Андрей Еленков
Имейл: aelenkov@tu-sofia.bg
Телефон:
Кабинет:

Уеб страница:

http://www.ciuu.tu-sofia.bg