faculties_present_img

Учебни лаборатории по Теоретична електротехника

12528_.jpg

В лабораториите се провеждат лабораторни упражнения за бакалаври от съответните факултети: ФА, ЕФ, ФКСУ, ФТК, ФЕТТ и ТФ. В тях се осъществява и обучение по Теоретична електротехника на френски и английски език. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 5 Кабинет: 12528 

Ръководител:

маг. инж. Светослав Дичев
Имейл: s_dichev@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3445
Кабинет: 12526