faculties_present_img

Научно-изследователска лаборатория по моделиране с невронни мрежи

12510_.jpg

В лабораторията се разработва софтуерна система за детектор на лъжа с използване на сигнали от мозъчна активност (EEG сигнали). 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 12 Етаж: 5 Кабинет: 12512 

Ръководител:

проф. д-р инж. Валери Младенов
Имейл: valerim@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-31 31
Кабинет: 1245