faculties_present_img

Вградени системи за управление

2120в_.jpg

Лабораторията е оборудвана с 5 развойни кита Spectrum Digital eZdspTMF28335 с вграден цифров сигнален контролер Texas Instruments TMS320F28335, инрециални сензори на различни производители, генератори на сигнали и цифрови осцилоскопи. В лабораторията са разработени два двуколесни робота и вградените им системи за управление. 

Адрес:

Технически университет-София
София 1000,
бул."Кл. Охридски" 8

Блок: 2 Етаж: 1 Кабинет: 2120в 

Ръководител:

доц. д-р инж. Цоньо Славов
Имейл: ts_slavov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-2420
Кабинет: 2515